Fordele ved interim ledelse

– hands-on ledelse til fordelagtige priser

Fordele ved interim ledelse – før din virksomhed sikkert gennem større forandringer. Fordele ved interim ledelse er sikker virksomhedsstyring udført af kompetente managere

Hvis du har brug for at omstrukturere din virksomhed, så kan du overveje at anvende dig af redskabet interim ledelse. Den primære årsag hertil er, at der er en lang række fordele ved interim ledelse, som gør, at denne metode ofte er mere effektiv end for eksempel konsulenter eller nye fuldtidsansættelser. De væsentligste grunde hertil er, at imterim ledelse bringer med sig fleksibilitet, stor ekspertise og et stort fokus på at opnå konkrete og målbare resultater.

Fordele ved interim ledelse – fleksibilitet og ekspertise

En af de væsentligste gevinster ved interim ledelse er, at det giver virksomheden en stor fleksibilitet i forhold til den midlertidige ledelse. Denne fleksibilitet gælder i alle aspekter af ansættelsesforholdet, hvor virksomheden selv fuldt ud bestemmer, hvornår ansættelsen starter og slutter, og om ansættelsen eventuelt skal forlænges. Mange midlertidige managere stilles til rådighed via såkaldte lederbureauer, hvilket igen giver virksomheden særdeles frie rammer til at finde den midlertidige manager, som passer til virksomheden og dens nuværende situation.

Af andre fordele ved interim ledelse kan især nævnes den store ekspertise, som midlertidige managere bringer med sig. Her er det værd at bemærke, at midlertidige managere netop er eksperter i forhold den situation, som din virksomhed befinder sig i nu. Således kan man også forvente, at midlertidige managere – i modsætning til fuldtidsansatte ledere – langt hurtigere er i stand til at diagnosticere virksomhedens nuværende situation og effektivt implementere de bedste, korrigerende løsninger. Ekspertisen, som de midlertidige managere tilvejebringer, er typisk funderet i en sund kombination af teoretisk viden og store mængder af praktisk erfaring fra relevante brancher og virksomheder.

Konkrete resultater til overkommelige priser

Et stærk kendetegn ved midlertidige managere – f.eks. sammenlignet med konsulenter – er, at de er særdeles dygtige til at levere konkrete og målbare resultater. Således er midlertidige managere som regel særdeles objektive og resultatorienterede med et stringent fokus på at reformere din virksomhed på kortest mulige tid. Herved adskiller midlertidige managere sig især fra ledelseskonsulenter, som muligvis er dygtige til at diagnosticere firmaets nuværende situation, men gør meget lidt for rent faktisk at sikre implementeringen af deres analyse.

Endelig er interim ledelse fordelagtig i og med, at omkostningerne ved at ansætte en midlertidig manager ofte er billigere end alternativerne. For det første er midlertidige managere typisk langt billigere end konsulenter. Og for det andet vil lønnen til en midlertidig manager som regel ikke overstige lønnen til fastansatte ledere med mere end 40 %. Derudover så er venteomkostningerne for midlertidige ledere særdeles beskedne, eftersom at lederbureauer som oftest kan finde en egnet midlertidig leder indenfor 10 dage.

Fordele ved interim ledelse sammenlignet med øvrige metoder

Den primære årsag til at anvende interim ledelse er, at der simpelthen er langt flere fordele ved interim ledelse end ved øvrige løsningsmodeller. Således får virksomheder med interim ledelse en særdeles fleksibel ordning samt en som regel særdeles kompetent og resultatorienteret midlertidig leder. Endelig, så kan disse midlertidige ledere ansætte til en løn, der er markant lavere end konsulenthonorarer og kun en smule dyrere end fastansatte ledere i fuldtidsstillinger