Varighed af interim ledelse

– midlertidig ansættelse, varige løsninger

Undersøg varighed af interim ledelse. Varighed af interim ledelse varierer fra virksomhed til virksomhed og kan vare lige fra få måneder til flere år

Overvejer du eller dit firma at hyre midlertidige managere til at tage firmaet succesfuldt gennem en forestående reformproces? Hvis det er tilfældet med dig, så bør dit firma imidlertid først overveje hvilken varighed af interim ledelse, som I har i tankerne. Karakteristisk for interim ledelse er her, at der ikke er nogle faste nedre eller øvre grænser for, hvor lang tid en midlertidig leder er ansat. Ansættelsesforholdet varierer fra firma til firma med nogle midlertidige ledere ansat i kun få måneder, mens andre er ansat i op til 2 år.

Hvilket job skal den midlertidige leder udføre?

En bedre måde at bestemme varighed af interim ledelse end ved at fokusere på et bestemt tidsrum er at fokusere på, hvilket job den midlertidige leder skal håndtere: Når arbejdet er udført, så kan den midlertidige leder forlade sin stilling – uanset hvor kort tid der er gået. På samme måde, hvis arbejdet ikke er udført til den aftalte tid, så kan det samtidig komme på tale at forlænge ansættelsesforholdet. Som det fremgår heraf, så er dette en særdeles fleksibel og dynamisk proces, hvor virksomheden ikke skal fokusere på varigheden af ansættelsen, men hvorvidt den midlertidige leder rent faktisk kan løse den opgave, som han/hun blev ansat til at udføre.

Varighed af interim ledelse i uger og måneder

I forhold til ovenstående afsnit, så skal det for en god ordens skyld nævnes, at der selvfølgelig er et tidsperspektiv i den forbindelse, at jo længere tid den midlertidige leder tager om at fuldføre sit arbejde, jo mere skal lederen have i løn. Selvom dette perspektiv også er vigtigt, så bør virksomhedens primære opmærksomheden være rettet på, om lederen vitterligt er i stand til at udføre sit arbejde – og ikke hvor mange måneder opgaven tager, eller hvad størrelsen af hans løncheck bliver.

I tillæg hertil, når den midlertidige ledere trækker sig, så skal der samtidig alligevel fastansættes en ny – og dyr – permanent leder. Alle disse forhold betyder, at de både kortsigtede, men især langsigtede fordele ved at prøve at gøre den midlertidige leders ansættelse så kort som mulig oftest ligger på et meget begrænset niveau.

Endelig så bør det også nævnes, at jo større og mere kompleks virksomheden er, jo længere er den typiske ansættelsesperiode af den midlertidige leder. For små virksomheder så kan en ansættelsesperioder på under 6 måneder ofte være nok, mens at større og mere komplicerede firmaer ofte med fordel kan have en midlertidig leder ansat i 1-2 år.

Varighed af interim ledelse – en leders livscyklus

En god måde at beskrive varighed af interim ledelse er ved at se den midlertidige leders ansættelse som en cyklus. Denne cyklus starter med en diagnose af virksomhedens nuværende situation og slutter med den succesfulde reformering af virksomheden, dens strategi og dens arbejdsprocesser. Større og komplekse virksomheden tager som regel længere tid, men faste og generelle tidsgrænser for midlertidig ledelse er meget svære at sætte. Således bør virksomhedens fokus ikke være på varigheden af ansættelsesforholdet, men hvorvidt den midlertidige leder rent faktisk tilvejebringer de resultater, som han var ansat til at levere.