Hvorfor interim ledelse?

Brug interim ledelse – hands-on løsninger af din virksomheds udfordringer

Brug interim ledelse som en effektiv metode til at håndtere omskiftelige perioder. Brug af interim ledelse er specielt brugbart indenfor firmaer i behov for reformer og fornyelse

Er dit firma i behov for reformer, innovation og fornyelse? Så frem det er tilfældet, så brug interim ledelse – et styringsredskab som er blevet i stigende grad populært indenfor erhvervslivet. Årsagen hertil er, at interim management kan være en særdeles effektiv måde for en virksomhed til at fremtidssikre sit forretningsgrundlag: Enten ved at komme ud over langvarige og strukturelt baserede problemer eller ved at sørge for, at virksomheden kommer så glat som muligt igennem en fornyelsesproces af sin strategi, produkter og arbejdsprocesser.

Brug interim ledelse og løs din virksomheds grundlæggende problemer

Ejer du – eller er du med i ledelsen af – en virksomhed, som trænger til grundlæggende reformer, så brug interim ledelse til at løse dine problemer. Interim ledelse (også kaldet midlertidig ledelse) er her den proces, hvor firmaet for en kortere eller længere, men altid midlertidig periode hyrer en professionel manager til at lede visse dele af eller hele firmaet.

Midlertidig ledelse er ligesom konsulentbistand tidsbegrænset. Den væsentligste forskel mellem midlertidig ledelse og ledelseskonsulenter er dog her, at midlertidige managere går direkte ind i din virksomhed og forsøger ved hjælp af deres egen kraft at løse din virksomheds problemer og udfordringer. Koblet med deres store både teoretiske og praktiske viden indenfor ledelse, så betyder det, at midlertidige managere ofte er i stand til at skabe reelle og varige forandringer for din virksomhed på relativt kort tid.

Interim ledelse og objektivitet

En yderligere grund til at interim managere ofte har meget stor succes er, at de netop hentes ind udefra. Ved således ikke at være indlejret i virksomhedens sociale relationer, så er midlertidige managere ofte i stand til at analysere virksomheden med langt større klarhed og konsekvens. Samtidig gør det faktum, at deres ansættelse er tidsbegrænset, også de midlertidige managere så meget desto mere handlekraftige og indstillede på at gøre, hvad der skal til for at vende udviklingen for firmaet i positiv retning.

Brug interim ledelse og opnå langvarig vækst

Det ironiske ved midlertidige managere er, at selvom de per definition er tidsbegrænsede, så har de bevist sig som et af de bedste redskaber til at fremtidssikre virksomheder på den lange bane. Dette skyldes for det første, at man med interim ledelse henter managere, som har både praktisk erfaring og teoretisk viden om lige præcis de problemstillinger, som virksomheden står over for lige nu.

For det andet skyldes midlertidige manageres store effektivitet, at de i modsætning til ’traditionelle’ ledere ansat i fuldtidsstillinger ikke er bundet af sociale relationer og en historisk tilknytning til virksomheden. Dette skaber en konstruktiv og problemløsningsorienteret beslutsomhed hos den midlertidige manager, som gør ham/hende i stand til at løse svære problemer på kort tid.

Alle disse forhold gør, at interim ledelse er et langt stærkere redskab til at reformere virksomheder end traditionelle tilgange såsom konsulentbistand eller ved at hyre nye ledere til virksomhedens faste fuldtidsstillinger. Således, arbejder du i en virksomhed med behov for reformer, så brug interim ledelse og oplev store forandringer til det bedre indenfor kort tid